เอกสาร แนะนำสินค้าIPS (Presentation)คู่มือการใช้งานการรับรอง Certificatesผลการทดสอบ Anti Bacteria สำหรับ IPS Blue line

IPS Blue line มีคุณสมบัติ จาก มี การเคลือบ Silver Nano ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ซึ่งมีผลการทดสอบให้เห็นว่า แบคทีเรียเติบโตลดลง 38.46%