ผลการทดสอบ Anti Bacteria สำหรับ IPS Blue line

IPS Blue line มีคุณสมบัติ จาก มี การเคลือบ Silver Nano ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ซึ่งมีผลการทดสอบให้เห็นว่า แบคทีเรียเติบโตลดลง 38.46%


ดาวน์โหลด ผลทดสอบ Anti Bacteria (PDF)