ปัญหาจาก ตะกรัน (Limescale)

ปัญหาตะกรัน ในอุตสาหกรรม

♦ ตะกรันสะสมในระบบหม้อแรงดัน ระบบน้ำหล่อเย็น ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

♦ ในน้ำที่กระด้างมาก ตะกรันจะก่อตัวได้เร็ว จำเป็นต้องหยุดเพื่อดูแลรักษาบ่อยๆ

♦ ตะกรัน อาจจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆเสียหาย หรืออุดตัน ทำให้รื้อระบบเพื่อแก้ไข

♦ อุปกรณ์บางอย่างเมื่อมีตะกรันจำนวนมากเกาะ จะเสียหาย ต้องเปลี่ยนตัวใหม่


ปัญหาตะกรัน ใน บ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท

♦ ตะกรันสะสม ทำให้สุขภัณฑ์ ไม่สวยงาม ต้องทำความสะอาดบ่อยครั้งและกำจัดยาก และบางครั้งก็ติดถาวร

♦ ตะกรันอุดตันตามระบบท่อ ก๊อก ทำให้รื้อระบบท่อ เกิดงานซ่อมแซมที่ยุ่งยาก


ภาพตัวอย่าง ตะกรัน

ตะกรันแผงระบายความร้อนด้วยน้ำ

ผิวท่อภายใน

หินปูนที่พื้นห้องน้ำ

ตะกรันเกาะก๊อกน้ำ

ตะกรันตามอ่างล้างจาน

ผิวท่อด้านนอก

ตะกรันท่อบอยเลอร์ 1

ตะกรันท่อบอยเลอร์ 2

pscoat gallon

น้ำกระด้าง และ การเกิดตะกรัน

น้ำกระด้าง มี 2ชนิด คือ
1. น้ำกระด้างชั่วคราว มีองค์ประกอบของ ไบคาร์บอเนต แคลเซียมและแมกนีเซียม ในน้ำ น้ำกระด้างชั่วคราวเมื่อต้มน้ำที่อุณหภูมิสูงจะเกิดตะกรันของแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตในอัตราเร่งส่งผลให้ความกระด้างลดลง
2. น้ำกระด้างถาวร มีองค์ประกอบของ ซัลเฟตและคลอไรด์ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการเกิดตะกรัน น้ำกระด้างถาวรจะลดความกระด้างได้จากการใช้เคมี ต้มน้ำไม่ลดความกระด้าง

น้ำกระด้างมี 4ระดับ คือ
1.น้ำอ่อน : 0-75mg/l as CaCO3
2.น้ำค่อนข้างกระด้าง : 75-150mg/l as CaCO3
3.น้ำกระด้าง : 150-300mg/l as CaCO3
4.น้ำกระด้างมาก : มากกว่า 300mg/l as CaCO3
ยิ่งน้ำกระด้างสูง การเกิดตะกรันก็จะเกิดง่ายและเร็ว
น้ำประปาของไทย อยู่ในระดับค่อนข้างกระด้าง คือ 80-115mg/l as CaCO3
น้ำบาดาล น้ำใต้ดิน ส่วนใหญ่จะมีความกระด้างสูงกว่าน้ำผิวดิน เพราะน้ำไหลผ่านการกรองของชั้นหินปูน จะละลายเอาแคลเซียมและแมกนีเซียมเข้าผสมกับน้ำ
การเกิดตะกรัน สามารถเกิดขึ้นในน้ำ อุณหภูมิปกติได้ ถ้าน้ำมีกระด้างเพียงพอ
และ ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูง การเกิดตะกรันจะเกิดขึ้นง่ายและเร็วกว่าน้ำอุณหภูมิปกติ

FlowX™ ทำงานอย่างไร

ภายใน FlowX™ จะมีการถ่ายเทประจุระหว่างโลหะ2ชนิด โดยกระแสไฟฟ้าโวลท์ต่ำๆ 0.6-0.8V ซึ่งผลิตจากภายในของFlowX™
เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของโมเลกุลในน้ำของ CaCo3(แคลเซียมคาร์บอเนต) มีโครงสร้างแบบ Calcite ซึ่งมีเป็นเหลี่ยม แข็ง และเกาะตัวกับพื้นผิวได้ง่าย เมื่อผ่านตัวFlowX™ โมเลกุลของ CaCo3 จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้าง Aragonite ที่มีลักษณะ แบน เบา โมเลกุลเล็กลง ไม่สามารถสร้างการยึดเกาะได้ จึงไม่ก่อตัวเป็นตะกรันCLIP อธิบายการทำงานของ FlowX™


เครื่องกำจัดตะกรัน เครื่องสลายตะกรัน เคริ่องป้องกันตะกรัน

แผนผังการติดตั้ง
FlowX™ คุ้มค่าอย่างไร

► ลดค่าใช้จ่ายในดูแลรักษา แรงงาน เพื่อ ทำความสะอาด

► ยืดอายุของอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆ

► ลดความเสี่ยงที่ทำให้เสียหายของอุปกรณ์ จากการทำความสะอาด

► ลดการเสียเวลาจากหยุดการทำงาน เพื่อการดูแลรักษา และซ่อมบำรุง

► ลดการใช้สารเคมีต่างๆเพื่อดูแลทำความสะอาดCSV & ADVISED BY